ПОЛОЖЕННЯ про преміювання працівників виконавчого апарату Чугуївської районної ради.

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                    рішенням районної  ради

                                                                                                    від 21 квітня 2016 року

                                                                                                (VІІ сесія  VІІ скликання)

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників виконавчого апарату Чугуївської районної ради.

1.     Загальні положення

 

1.1 Працівники виконавчого апарату районної ради преміюються за якісне, своєчасне і в повному обсязі виконання функцій (обов’язків), встановлених положенням про структурні підрозділи виконавчого апарату та посадовими інструкціями, а також з урахуванням їх ініціативи, особистого вкладу в загальні результати роботи за підсумками роботи за місяць, квартал.

1.2 Працівникам може бути виплачена одноразова премія в окремих випадках за виконання особливо важливої роботи (зміст особливої важливої роботи визначається відповідним розпорядженням голови районної ради до початку виконання цієї роботи), за виконану роботу або з нагоди ювілейних та на честь святкових дат, а також професійних свят з урахуванням особистого вкладу.

1.3 Умови преміювання голови Чугуївської районної ради та заступника голови Чугуївської районної ради визначаються окремим рішенням, яке  приймається сесією районної ради один раз на рік.

             2.     Порядок визначення фонду примірювання.

 

2.1 Фонд преміювання працівників районної ради утворюється у розмірі не менше як 10 відсотків посадових окладів та економії коштів на оплату праці.

2.2 Асигнування на преміювання передбачаються у кошторисі районної ради.

3.     Показники преміювання і розмір премії.

 

3.1 За результатами роботи за місяць та за підсумками роботи звітного року для визначення розміру премій враховуються такі показники:

-         виконання заходів, передбачених планами роботи районної ради та планами роботи відділів районної ради;

-         якість роботи (своєчасне виконання завдань та доручень голови районної ради);

-         трудова дисципліна (дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку).

3.2 Розмір премії залежить від виконання показників, зазначених в пункті 3.1 та  особистого вкладу в загальні результати роботи і визначається кожному працівникові – головою районної ради.

3.3 Місячні премії не виплачують працівникам за час відпусток, тимчасової непрацездатності.

3.4 Працівникам, які звільнилися з роботи в місяць, за який проводиться преміювання, місячна премія виплачується пропорційно відпрацьованому часу;

3.5 Працівники можуть бути позбавлені місячної премії до 10 відсотків за невчасне (неналежне) виконання показників, передбачених пунктом 3.1.

3.6 Працівники, на яких у встановленому порядку накладені дисциплінарні стягнення, протягом дії стягнення позбавляються премії, у відповідності з вимогами частини 3 статті 151 КЗпП України.

4.     Преміювання за виконання особливо важливої роботи.

 

4.1 Преміювання за виконання особливо важливої роботи або з нагоди ювілейних та на честь святкових дат, а також професійних свят з урахуванням особистого вкладу здійснюється в кожному конкретному  випадку  за розпорядженням голови районної ради.

4.2 Витрати на преміювання  за виконання особливо важливої роботи здійснюється за рахунок фонду преміювання, утвореного відповідно до пункту 2.1 цього Положення.

5.     Порядок і термін преміювання.

 

5.1 Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення виконавчого апарату районної ради, головний бухгалтер розраховує:

-         суму фонду оплати праці, яка може бути спрямована на преміювання, та визначає можливий розмір премії за результатами роботи за місяць;

-         відсоток премії в цілому по районній раді визначається в процентному відношенні до посадових окладів.

5.2 Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення виконавчого апарату районної ради, головний бухгалтер до 25 числа кожного місяця подає “Подання про преміювання працівників Чугуївської районної ради”  голові районної ради, в якому визначено розмір премії для подальшого оформлення.

5.3 Керівники структурних підрозділів розподіляють між працівниками  визначену структурному підрозділу суму премії з урахуванням висновків щодо дотримання виконавчої та трудової дисципліни, погоджують розподіл та розмір своєї премії з головою районної ради, його заступником відповідно до їх підпорядкованості і до 26 числа подають розрахунок начальнику відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення виконавчого апарату районної ради, головному бухгалтеру для підготовки розпорядження на преміювання.

5.4  Керуючому справами виконавчого апарату  районної ради розмір премії встановлює голова районної ради  в межах фонду преміювання працівників.

5.5 Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення виконавчого апарату районної ради, головний бухгалтер районної ради готує проект розпорядження про преміювання працівників районної ради і подає його на розгляд голови районної ради.

5.6 Премія за поточний місяць виплачується разом із заробітною платою поточного місяця.

5.7  Підставою для нарахування та виплати премії працівникам виконавчого апарату районної ради є розпорядження голови районної ради або за його відсутності чи неможливості виконання ним  своїх повноважень з інших причин,  заступника голови районної ради.

 

 

 

 

 

Заступник голови районної ради                                                                 І. Ковтун