Декларація про майно, доходи, витрати і зобов′язання фінансового характеру за 2013 рік Великобабчанського сільського голови ЧИЖИКОВА Віктора Гергійовича

Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати

і зобов′язання фінансового характеру за 2013 рік

Великобабчанського сільського голови

ЧИЖИКОВА Віктора Георгійовича

 

Розділ І. Загальні відомості

прізвище, ім’я, по батькові декларанта, посада, члени сім’ї декларанта (ступінь зв’язку, прізвище, ініціали, дата народження) ЧИЖИКОВ Віктор Георгійович – Великобабчанський сільський голова.

дружина – ЧИЖИКОВА О.І.

син – ЧИЖИКОВ Є.В.

донька – ЧИЖИКОВА М.В.

Розділ ІІ. Відомості про доходи

Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

декларанта: (загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, матеріальна допомога, дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна, дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна, інші види доходів) Загальна сума сукупного доходу – 66257 грн.
членів сім’ї: (загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, матеріальна допомога, дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна, дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна, інші види доходів) Загальна сума сукупного доходу – 49708 грн.

Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта,                  та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним (земельні ділянки, житлові будинки, Квартири, садовий (дачний) будинок, гаражі, інше нерухоме майно (загальна площа-(кв.м, сума витрат (грн) на – придбання у власність/ оренду чи на інше право користування) земельні ділянки загальною площею – 73016 кв.м.

два житлових будинки загальною площею – 125 кв.м.

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування                            членів сім’ї декларанта (земельні ділянки, житлові будинки, квартири, садовий (дачний) будинок, гаражі, інше нерухоме майно (загальна площа-(кв.м), сума витрат (грн) на – придбання у власність/ оренду чи на інше право користування) земельні ділянки загальною площею – 83500 кв.м.

Розділ ІV. Відомості про транспортні засоби

Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання/користування (автомобілі легкові, вантажні (спеціальні), водні засоби, повітряні судна, інші засоби (марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см), рік випуску, сума витрат (грн) на – придбання у власність/ оренду чи на інше право користування) УАЗ-469

ЗАЗ-110307

МТЗ-50

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності                                     членів сім’ї декларанта (грн) сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, номінальна вартість цінних паперів, розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації (усього, у тому числі за кордоном) сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах – 2500 грн.

Розділ VІ. Відомості про фінансові зобов’язання

Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн) (добровільне страхування, Недержавне пенсійне забезпечення, утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна, погашення основної суми позики (кредиту), погашення суми процентів за позикою (кредитом), інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати (усього, у тому числі за кордоном) погашення основної суми позики (кредиту) – 4970 грн.