Про підсумки проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами виконавчого апарату Чугуївської районної ради покладених на них обов’язків і завдань за підсумками 2010 року.

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від  11 березня 2011 року                                                                                                                                             № 10

Про підсумки проведення щорічної оцінки
виконання посадовими особами виконавчого
апарату Чугуївської районної ради покладених
на них обов’язків і завдань за підсумками 2010 року

 

Відповідно до Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року № 1440, керуючись Наказом Головного управління державної служби України № 122 від 31 жовтня 2003 року “Про затвердження Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань”, розпорядженням голови районної ради № 7 від 11 лютого 2011 року “Про проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов’язків і завдань у 2010 році” у виконавчому апараті районної ради 28 лютого 2011 року проведена щорічна оцінка виконання посадовими особами покладених на них обов’язків і завдань.

Щорічній оцінці у виконавчому апараті районної ради підлягало 6 посадових осіб.

За підсумками щорічної оцінки, проведеної безпосередніми керівниками, добру оцінку отримало 4 посадові особи, високу оцінку отримало 2 посадові особи. Всі оцінки затверджені головою районної ради.

За підсумками щорічної оцінки виконання посадовими особами виконавчого апарату районної ради покладених на них обов’язків і завдань:

1. Начальникам відділів виконавчого апарату районної ради:

1.1. Врахувати результати щорічної оцінки при атестації посадових осіб, а також при розгляді питань просування по службі, присвоєння чергового рангу, встановлення передбачених законодавством надбавок, премій, або зміни їх розміру, при вирішенні питання щодо продовження терміну перебування на посаді, формуванні кадрового резерву, при видачі грошової винагороди за сумлінну безперервну працю в органах місцевого самоврядування, зразкове виконання трудових обов’язків та інших питань проходження служби в органах місцевого самоврядування.

1.2. Взяти під особистий контроль виконання рекомендацій, наданих посадовим особам під час проведення щорічної оцінки.

1.3. Приділяти постійну увагу питанням навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчого апарату районної ради.

2. Спеціалістам виконавчого апарату районної ради:

2.1. Врахувати в своїй подальшій професійній діяльності результати щорічної оцінки та рекомендації, що надані під час проведення щорічної оцінки.

2.2. Приділяти постійну увагу питанням самовиховання, підвищення рівня знань та умінь, що пов’язані з професійною діяльністю.

3. Узагальнені дані про підсумки проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов’язків і завдань врахувати при формуванні кадрового резерву, та державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, посадових осіб місцевого самоврядування, плануванні їх кар’єри.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого апарату районної ради М’ЯГКУ О.В.

 

Голова
районної ради                                                                                                                        І.СТОРОЖЕВ