Про проведення атестації посадових осіб Чугуївської районної ради.

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від  14  березня 2011 року                                                                                                                                         № 11

Про проведення атестації посадових
осіб Чугуївської районної ради

 

Відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Постанови Кабінету Міністрів України № 1440 від 26 жовтня 2001 року “Про затвердження Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування”:

1. Провести у квітні 2011 року атестацію посадових осіб виконавчого апарату Чугуївської районної ради.

2. Створити атестаційну комісію для проведення атестації посадових осіб виконавчого апарату районної ради в кількості 5 чоловік та затвердити її персональний склад (додається – додаток № 1).

3. Затвердити Положення про проведення атестації посадових осіб виконавчого апарату Чугуївської районної ради (додається – додаток № 2).

4. Затвердити список посадових осіб виконавчого апарату районної ради, які підлягають проходженню атестації у 2011 році (додається – додаток № 3).

5. Затвердити графік проведення атестації посадових осіб виконавчого апарату районної ради (додається – додаток № 4).

6. Встановити, що службові характеристики на посадових осіб, які підлягають проходженню атестації, подаються належно оформленими до атестаційної комісії до 19 квітня 2011 року:
- на керуючого справами – головою районної ради;
- на начальників відділів – керуючим справами виконавчого апарату районної ради;
- на спеціалістів виконавчого апарату районної ради – начальниками відділів виконавчого апарату районної ради.

7. Пункти 2, 3 розпорядження голови районної ради № 10-к від 27.01. 2003 року “Про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування” та пункти 2, 3 розпорядження голови районної ради № 23-к від 06.03.2007 року “Про проведення атестації посадових осіб Чугуївської районної ради” вважати такими, що втратили чинність.

8. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Голова
районної ради                                                                                                                        І. СТОРОЖЕВ