Рішення Старогнилицької сільської ради “Про затвердження ставки акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів″.

СТАРОГНИЛИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЧУГУЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 січня 2015 року                                                             с. Стара Гнилиця

 

Про затвердження ставки акцизного податку

з реалізованих суб’єктами господарювання

роздрібної торгівлі підакцизних товарів

 

 

Заслухавши інформацію спеціаліста II категорії, головного бухгалтера сільської ради РЕБРИЩЕВОЇ Н.М., керуючись  Законом України від 28.12. 2014  року № 71-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи”, п. 24 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Старогнилицька сільська  рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Встановити ставку акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного) у розмірі 5 відсотків від вартості (з податком на додану вартість).

2. Платником податку є особа – суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів. Особи – суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність;

2.1 Об’єктами оподаткування є  реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

2.2 Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг″, а у разі реалізації товарів фізичними особами – підприємцями, які сплачують єдиний податок, – є дата надходження оплати за проданий товар;

2.3 Базовий податковий період для сплати акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів відповідає календарному місяцю. Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 Податкового Кодексу України;

2.4 Умови сплати податку при реалізації суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів:

- суми податку перераховуються до сыльського бюджету суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку,передбаченого Податковим Кодексом України для подання податкової декларації за місячний податковий період;

- особа – суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.

3. Встановити, що це рішення набуває чинності з 01 січня 2015 року.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на сільського голову ДЕРЕКУ В.Ф.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  з питань планування, бюджету, фінансів, торговельного обслуговування, транспорту, зв’язку, вирішенню земельних питань та охорони природи (голова  ГУЛАЙ А.І.)

 

 

 

Сільський голова                                                           ДЕРЕКА В.Ф.