Графік обігу первинних бухгалтерських документів

Додаток  2

до розпорядження голови

районної ради

від “23” березня 2015р.

№ 8

 

 

Графік обігу  первинних бухгалтерських документів

 

№ з/п

Назва документу

Посада особи, відповідальної за складання і надання документів, в т.ч. контролюючим органам

Строк надання у відділ бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

1

2

3

4

1

Табель обліку використання робочого часу

Начальник загального відділу виконавчого апарату районної ради

Щомісячно до 25-го числа поточного місяця

2

Розрахунково-платіжна відомість

Начальник відділу бухгалтерського обліку

та господарського забезпечення виконавчого

апарату районної ради, головний бухгалтер

В день виплати заробітної плати

3

Листки непрацездатності та протоколи комісії із соціального страхування

Голова комісії із соціального страхування

Наступний робочий день після отримання листка непрацездатності

4

Накладна, акт приймання-передачі матеріальних цінностей

Начальник загального відділу виконавчого апарату районної ради, водій

Наступний робочий день після отримання матеріальних цінностей

5

Акт введення в експлуатацію основних засобів

Голова комісії по введенню в експлуатацію основних засобів

Останній день місяця, у якому основні засоби введені в експлуатацію

6

Акт на списання основних засобів та матеріальних цінностей

Голова комісії по списанню матеріальних цінностей

Останній день місяця, у якому цінності виведені з експлуатації

7

Акт виконання робіт по договорам

Виконавець робіт

Наступний робочий день після підписання акту, але не пізніше трьох днів з дня закінчення виконання робіт

8

Подорожній лист службового легкового автомобіля

Водій, відповідальний за автомобіль

Наступний робочий день

9

Розпорядження голови районної ради з особового складу та з кадрових питань

Начальник загального відділу виконавчого апарату районної ради

У день реєстрації розпорядження

10

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження, або підзвіт

Підзвітна особа

Наступні три робочих дні після використання коштів

11

Заява на відповідальне зберігання особистих речей

Відповідальна особа

Наступний робочий день

12

Прибутковий касовий ордер

Начальник відділу бухгалтерського обліку

та господарського забезпечення виконавчого

апарату районної ради, головний бухгалтер

Щоденно при отримані коштів

13

Видатковий касовий ордер

Начальник відділу бухгалтерського обліку

та господарського забезпечення виконавчого

апарату районної ради, головний бухгалтер

Щоденно при видачі коштів

14 Касова книга Головнй спеціаліст відділу бухгалтерського облікута господарського забезпечення виконавчого

апарату районної ради, бухгалтер (касир)

Щоденно, після здійснювання операцій з готівкою
15 Акти звіряння взаємних розрахунків Начальник відділу бухгалтерського облікута господарського забезпечення виконавчого

апарату районної ради, головний бухгалтер

Щомісячно до 10-го числа наступного місяця
16 Відомість нарахування амортизації на основні засоби Головнй спеціаліст відділу бухгалтерського облікута господарського забезпечення виконавчого

апарату районної ради, бухгалтер

Останній день  звітного кварталу поточного року

 

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та господарського забезпечення

виконавчого апарату районної ради,

головний бухгалтер                                                                           Н. МАКСЮТІНА