Робочий план рахунків бухгалтерського обліку

 

Додаток  4

                                                                   до розпорядження голови

                                                                             районної ради

від “23” березня 2015р.

                                                                                  № 8

 

Робочий план рахунків бухгалтерського обліку

Розділ I. Балансові рахунки

Синтетичні рахунки Субрахунки 1-го рівня
Код Назва Код Назва
1 2 3 4
Клас 1. Необоротні активи
10 Основні засоби 104 Машини та обладнання
105 Транспортні засоби
106 Інструменти, прилади та інвентар
11 Інші необоротні матеріальні активи 113 Малоцінні необоротні матеріальні активи
13 Знос (амортизація) необоротних активів 131 Знос основних засобів
132 Знос інших необоротних матеріальних активів
14 Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи 141 Капітальні інвестиції в основні засоби
142 Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи
Клас 2. Запаси
22 Малоцінні та швидкозношувані предмети 221 Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації
23 Матеріали і продукти харчування 234 Господарські матеріали і канцелярське приладдя
235 Паливо, горючі і мастильні матеріали
238 Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи
30 Каса 301 Каса в національній валюті
32 Рахунки в казначействі 321 Реєстраційні рахунки
322 Особові рахунки
323 Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги
328 Інші рахунки в казначействі
33 Інші кошти 331 Грошові документи в національній валюті
333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті
342 Векселі, одержані в іноземній валюті
36 Розрахунки з різними дебіторами 362 Розрахунки з підзвітними особами
364 Розрахунки з іншими дебіторами
365 Розрахунки з державними цільовими фондами
Клас 4. Власний капітал
40 Фонд у необоротних активах 401 Фонд у необоротних активах за їх видами
402 Фонд у незавершеному капітальному будівництві
41 Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах 411 Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами
43 Результати виконання кошторисів 431 Результат виконання кошторису за загальним фондом
432 Результат виконання кошторису за спеціальним фондом
44 Капітал у дооцінках 441 Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Клас 6. Поточні зобов′язання
64 Розрахунки із податків і зборів 641 Розрахунки за податками і зборами в бюджет
642 Інші розрахунки з бюджетом
65 Розрахунки із страхування 651 За розрахунками із загальнообов′язкового державного соціального страхування
652 Розрахунки із соціального страхування
654 Розрахунки з інших видів страхування
66 Розрахунки з оплати праці 661 Розрахунки із заробітної плати
662 Розрахунки зі стипендіатами
666 Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків
668 Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання
67 Розрахунки за іншими операціями і кредиторами 675 Розрахунки з іншими кредиторами
Клас 7. Доходи
70 Доходи загального фонду 702 Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи
71 Доходи спеціального фонду 711 Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги
713 Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду
Клас 8. Витрати
80 Видатки із загального фонду 802 Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи
81 Видатки спеціального фонду 811 Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги
813 Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду
84 Витрати на амортизацію 841 Витрати на амортизацію необоротних активів
85 Витрати майбутніх періодів 851 Витрати майбутніх періодів

 

Розділ II. Позабалансові рахунки

Клас 0. Позабалансові рахунки

01 Орендовані необоротні активи
02 Активи на відповідальному зберіганні
04 Непередбачені активи і зобов′язання
05 Гарантії та забезпечення
06 Передані (видані) активи відповідно до законодавства
07 Списані активи та зобов′язання
08 Бланки документів суворої звітності

 

 

 

 

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та господарського забезпечення

виконавчого апарату районної ради,

головний бухгалтер                                                                           Н. МАКСЮТІНА