Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику у Чугуївській районній раді

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від « 23» березня  2015 р.                                                                                                         №  8

 

Про організацію бухгалтерського обліку

та облікову політику у Чугуївській

районній раді

 

 

Керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-ХІV, Наказу Міністерства фінансів України  «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ»  від 26.06.2013  № 611  та з метою дотримання принципів послідовності ведення бухгалтерського обліку, методів і процедур при відображенні поточних операцій в обліку та складанні фінансової звітності:

1.Здійснювати організаційні заходи щодо порядку ведення бухгалтерського обліку у Чугуївській районній раді, складання та подання фінансової звітності відповідно до вимог, установлених  наказами Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, інших міністерств та відомств, регламентуючими документами, які стосуються органів місцевого самоврядування.

2. Затвердити  Положення про порядок організації бухгалтерського обліку та облікову політику у Чугуївській районній раді (додаток 1).

3. Затвердитии графік  обігу  первинних бухгалтерських документів виконавчого апарату Чугуївської районної ради (додаток 2).

4. Затвердити Розрахунок відшкодування витрат за оплату комунальних послуг орендарем (додаток 3).

5. Затвердити Робочий план рахунків бухгалтерського обліку (додаток 4).

6. Зі змістом цього розпорядження ознайомити посадових осіб виконавчого апарату Чугуївської районної ради.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної ради Бабійця А.А.

 

Голова районної ради                                                                                І.СТОРОЖЕВ