Сектор з питань комунальної власності

Сектор з питань комунальної власності виконавчого апарату
Чугуївської районної ради
м. Чугуїв, вул. Старонікольська, 29, каб. 20

завідувач сектору  СЕМЕРИК Інна Миколаївна  тел. (05746) 40-909
головний спеціаліст  

 

 

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

рішенням Чугуївської районної ради

від 30 січня 2014 року

(XLI сесія VI скликання)

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор з питань комунальної власності

виконавчого апарату Чугуївської районної ради Харківської області

 

1. Сектор з питань комунальної власності (далі – Сектор) є структурним підрозділом виконавчого апарату Чугуївської районної ради Харківської області, який створений для організаційних заходів з управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району. Структура та чисельний склад Сектору затверджується рішенням Чугуївської районної ради за поданням голови районної ради.

 

2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями районної ради, іншими нормативними актами, Положенням про порядок здійснення майнових операцій з об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району, Положенням про укладення контракту з керівником підприємства, організації та установи, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району, а також цим Положенням.

 

3. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. У сфері соціально-економічного розвитку та обліку:

- здійснює облік майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району;

- вживає організаційні заходи щодо оформлення правової документації на об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району та земельні ділянки;

- забезпечує підготовку документів щодо передачі майна іншим суб’єктам права власності та прийняття майна у спільну власність територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району;

- організовує роботу щодо створення та функціонування комісій по прийманню-передачі об’єктів на виконання рішень районної ради;

- забезпечує укладання договорів з підприємствами, установами закладами та організаціями про закріплення за ними майна на праві господарського відання, оперативного управління та додаткових угод до них, ведення обліку договорів;

- забезпечує організаційні заходи щодо контролю за ефективністю використання та збереженням майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району, переданого в господарське відання або оперативне управління;

- забезпечує підготовку необхідних документів щодо надання районною радою дозволів на списання майна з балансів комунальних підприємств, установ, закладів;

- забезпечує підготовку необхідних документів щодо передачі з балансу на баланс основних фондів підприємств, установ, закладів в межах спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району;

- готує проекти рішень районної ради з питань обліку, руху, списання, приймання-передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району;

- забезпечує погодження пропозицій керівників районних комунальних підприємств, установ, закладів щодо їх реорганізації, ліквідації;

- проводить аналіз та надає пропозиції голові районної ради щодо ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району та результатів соціально-економічної та фінансово-господарської діяльності суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району;

- готує проекти рішень районної ради щодо відчуження об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району;

- забезпечує в установленому чинним законодавством порядку підготовку необхідних документів на приватизацію об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району згідно із затвердженим районною радою переліком;

- забезпечує укладання договорів купівлі-продажу згідно з вимогами чинного законодавства;

- здійснює перевірки виконання покупцями (продавцями) умов договорів купівлі-продажу;

- вживає організаційні заходи щодо проведення конкурсів на право продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району та з відбору суб’єктів оціночної діяльності;

- здійснює організаційні заходи щодо створення комісій для проведення інвентаризації майна, що підлягає відчуженню;

- забезпечує підготовку необхідних документів для затвердження районною радою звітів про вартість майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району, що приватизується;

- складає та надає до регіонального відділення ФДМУ щоквартально звітності за Формою №1-приватизація та додатку до цієї форми;

- здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до районного бюджету від відчуження об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району;

 

3.2. У сфері правового забезпечення діяльності об’єктів комунальної власності:

- здійснює облік договорів оренди (позички) цілісних майнових комплексів, нерухомого та індивідуально визначеного майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району;

- використовує правові засоби для забезпечення ефективної діяльності районної ради стосовно управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району;

- за дорученням голови районної ради представляє районну раду у взаємовідносинах з іншими установами, закладами, підприємствами, здійснює захист інтересів районної ради у суді, звертається до виконавчої служби з питань, які стосуються об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району;

- готує проекти рішень районної ради щодо надання згоди на передачу в оренду (позичку), концесію та під заставу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району;

- забезпечує у відповідності до вимог Положенням про порядок здійснення майнових операцій з об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району підготовку необхідних документів на передачу в оренду цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів і нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району;

- забезпечує підготовку необхідних документів щодо надання дозволів підприємствам, установам, закладам на передачу в оренду (позичку) структурних підрозділів підприємств (філій, цехів, дільниць), нерухомого майна та індивідуально визначеного майна;

- забезпечує підготовку необхідних документів щодо надання згоди орендарям на проведення капітального ремонту, реконструкції об’єктів оренди або здійснення орендарем невід’ємних поліпшень;

- забезпечує укладання договорів оренди (позички), концесійних договорів, договорів застави, управління, згідно із затвердженим районною радою переліком, в установленому районною радою порядку;

- забезпечує нагляд щодо дотриманням істотних умов за договорами оренди (позички), концесійних договорів, договорів застави, майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району;

- здійснює організаційні заходи щодо проведення конкурсів на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району та з відбору суб’єктів оціночної діяльності;

- здійснює організаційні заходи щодо створення комісій для проведення інвентаризації майна, що передається в оренду;

- забезпечує підготовку необхідних документів для затвердження  районною радою звітів про вартість майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що передається в оренду;

- відстежує терміни дії договорів оренди (позички), укладених районною радою, балансоутримувачами та веде нагляд за здійсненням претензійно – позивної роботи при надходженні від балансоутримувачів відповідних документів;

- здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до районного бюджету від використання майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району та передано в оренду.

 

3.3. У сфері організаційного забезпечення управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району:

- готує проекти трудових договорів (контрактів) з керівниками районних комунальних підприємств, установ, закладів що  знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району (далі-контракт) згідно Положення про укладення контракту з керівником підприємства, організації та установи, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району;

- готує проекти рішень районної ради, що стосуються трудових відносин з керівниками районних комунальних підприємств, установ, закладів;

- веде облік контрактів укладених головою районної ради з керівниками районних комунальних підприємств, установ, закладів та облік даних про призначення на посаду керівників районних комунальних підприємств, установ, закладів, за погодженням з головою районною радою;

- проводить аналіз дотримання сторонами умов контрактів;

- здійснює перевірку виконання керівниками районних комунальних підприємств, установ, закладів умов контракту;

- готує матеріали щодо погодження призначення на посаду керівників районних комунальних установ, закладів;

- у разі розірвання, переукладення, продовження контрактів з керівниками комунальних підприємств (закладів, установ), які укладені головою Чугуївської державної адміністрації, готує висновки, щодо ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району на базі якого створено комунальне підприємство (заклад, установа) та перевіряє наявність наданих документів згідно Положення про укладення контракту з керівником підприємства, організації та установи, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району;

- здійснює необхідні організаційні заходи щодо розробки та затвердження районною радою Статутів (Положень) районних комунальних підприємств, установ, закладів, які створені на базі майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району, а також внесення до них змін та доповнень;

- веде облік суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району;

- готує проекти рішень районної ради щодо внесення відповідних змін та доповнень до переліку суб’єктів, об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району;

- виконує інші, передбачені законодавством та рішеннями районної ради, повноваження з управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району.

 

4. Сектор при виконанні покладених на нього завдань і функцій взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату, постійними комісіями районної ради, органами місцевого самоврядування, управліннями та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності.

 

5. В установленому законодавством порядку Сектор має право:

- одержувати від підприємств, установ, закладів, майно яких знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району, бухгалтерську звітність, інформацію, довідки, матеріали, що  необхідні для здійснення повноважень;

- одержувати необхідну інформацію від підрозділів районної ради для виконання передбачених цим Положенням завдань і функцій;

- залучати спеціалістів інших підрозділів виконавчого апарату районної ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ, закладів та об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

 

6. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної ради у порядку, передбаченому законодавством України щодо посадових осіб місцевого самоврядування.

 

7. Завідувач Сектору:

- здійснює керівництво Сектором і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Сектор завдань;

- планує роботу Сектору і забезпечує виконання перспективних та поточних планів  роботи Сектору;

- забезпечує виконання доручень голови районної ради, в тому числі щодо розгляду звернень громадян;

- визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками Сектору, аналізує результати роботи і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності Сектору, забезпечує підвищення кваліфікації працівників Сектору;

- забезпечує дотримання трудової дисципліни працівниками Сектору;

- розробляє пропозиції і заходи, спрямовані на подальше вдосконалення організації роботи Сектору;

- скликати за погодженням з головою районної ради (заступником голови районної ради) наради з питань, що належать до компетенції сектору.

- бере участь у розгляді питань спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійних комісій;

- надає консультативну допомогу депутатам районної ради, сільським селищним радам з питань управління комунальним майном;

- за дорученням голови районної ради виконує інші обов’язки, пов′язані з управлінням майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району.

 

 

 

Заступник голови районної ради                                                                    А. Бабієць