Про районний бюджет на 2017 рік

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХVII сесія VІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від “23 ” грудня 2016 року

 

Про районний бюджет

на 2017 рік

 

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України та статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2017 рік:

- доходи районного бюджету у сумі  289533,7 тис.грн, у тому числі

доходи загального фонду районного бюджету – 284811,3 тис.грн, доходи спеціального фонду районного бюджету – 4722,4 тис.грн, згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки районного бюджету у сумі 289533,7 тис.грн, у тому числі  видатки загального фонду районного бюджету у сумі 284811,3 тис.грн, видатки спеціального фонду районного бюджету – 4722,4 тис.грн, згідно з додатком 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду – 284811,3 тис.грн та по спеціальному фонду – 4722,4 тис.грн, згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Визначити  оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 300,0 тис.грн.

4. Затвердити на 2017 рік між бюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 100,0 тис.грн.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

7. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих програм на загальну суму 5247,6 тис.грн  згідно з додатком 6 до цього рішення.

8. На виконання п.20 « Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України затвердити Формулу розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів (інших субвенцій) з районного бюджету бюджетам органів місцевого самоврядування на 2017 рік згідно додатка 7 до цього рішення.

Фінансовому управлінню Чугуївської районної державної адміністрації надати субвенцію сільським та селищним бюджетам на утримання  дошкільних навчальних закладів у сумі 8864,8 тис.грн та закладів культури – 1321,4 тис.грн, згідно з додатком 4 до цього рішення.

9. Надати право Чугуївській  районній державній адміністрації здійснювати протягом 2017 року перерозподіл обсягів трансфертів із державного бюджету місцевому бюджету району  в період між сесіями Чугуївської районної ради, за умови погодження з постійною комісією Чугуївської районної ради з питань бюджету, з наступним внесенням змін до рішення Чугуївської районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього.

Фінансовому управлінню районної державної адміністрації про внесення змін розпису районного бюджету надавати довідки-повідомлення Чугуївському відділенню Державного казначейства.

10. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, відповідно до встановлених законодавством України умов праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 5 до цього рішення.

11. Розпорядники коштів районного бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати та спожиті комунальні послуги, а також енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по інших заходах з функціонування бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості узяти на облік в органах Державного казначейства.

Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів районного бюджету без наявності відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік», не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

12. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.

Поточні видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, коли відсутня заборгованість із заробітної плати.

13. Головним розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету вжити заходів щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту районного бюджету.

14. Надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації отримувати в Чугуївському управлінні Державної казначейської служби України Харківської області позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського  рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування  цими коштами з обов′язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду та його керівнику – на підписання відповідних договорів.

15. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

16. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹, 71 Бюджетного кодексу України.

17. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

18. Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках.

19. Установити, що комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання сплачують до загального фонду  районного бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до Порядку відрахування районними комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до загального фонду районного бюджету частини чистого прибутку (доходу), затвердженого рішенням  Чугуївської районної ради від 30 квітня 2013 року.

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2017 році.

Комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання подають Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

20. Надати право голові Чугуївської районної ради укладати договори про міжбюджетні трансферти між обласним бюджетом та іншими бюджетами.

21. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету районної ради (Мерсон Ю.Л.).

 

Голова районної ради                                                                       А. Бабієць